LEV File

? Cách mở file .LEV? Những phần mềm mở file .LEV và sửa file lỗi. Convert N/A LEV file sang định dạng khác.

.LEV File Extension

   
File name LEV File
File Type Levelogger Software Data File
Nhà phát triển Solinst
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .LEV là file gì?

LEV là Data Files - Levelogger Software Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Solinst.

Một tập tin LEV là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Levelogger Software, một chương trình dùng để xem nước ngầm và nước mặt dữ liệu được ghi bởi thiết bị Levelogger Edge. Nó chứa dữ liệu được ghi trong một phiên khai thác gỗ, trong đó bao gồm các phép đo nước ngầm và bề mặt mực nước và nhiệt độ. file LEV đã được sử dụng bởi các phiên bản 1 đến 3 của Levelogger phần mềm như là định dạng tập tin mặc định nhưng được thay thế bằng file .XLE với việc phát hành phiên bản 4 của Levelogger Software.

What is a LEV file?

A LEV file is a data file created by Levelogger Software, a program used to view groundwater and surface water data recorded by Levelogger Edge devices. It contains data recorded during a logging session, which includes groundwater and surface water level and temperature measurements. LEV files were used by versions 1 to 3 of Levelogger Software as the default file format but were replaced by .XLE files with the release of version 4 of Levelogger Software.

Cách mở .LEV file

Để mở file .LEV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LEV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LEV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LEV do người dùng đóng góp.

  • Solinst Levelogger Software
  • LiveShare
  • LiveShare

Chuyển đổi file .LEV

File .LEV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *