LEX File

? Cách mở file .LEX? Những phần mềm mở file .LEX và sửa file lỗi. Convert Binary LEX file sang định dạng khác.

.LEX File Extension

   
File name LEX File
File Type Adobe Linguistic Library Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (23 Bình chọn)

File .LEX là file gì?

LEX là Data Files - Adobe Linguistic Library Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một LEX là một tệp dữ liệu từ vựng được tạo ra bởi Thư viện ngôn ngữ, một sự phát triển bộ phần mềm Adobe sử dụng thêm các dịch vụ ngôn ngữ, chẳng hạn như chính tả và ngữ pháp cờ, với các sản phẩm Adobe. Nó chứa các lexicons chia sẻ, hoặc các từ và cú pháp của họ, cho một ngôn ngữ. file LEX được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ngôn ngữ cụ thể để xác nhận tài liệu trong các sản phẩm Adobe.

What is a LEX file?

A LEX file is a lexicon data file created by Linguistic Library, an Adobe development kit used to add linguistic services, such as spelling and grammar checkers, to Adobe products. It contains the shared lexicons, or words and their syntax, for a language. LEX files are used to store language-specific data for document validation in Adobe products.

Cách mở .LEX file

Để mở file .LEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LEX do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Illustrator 2020

Chuyển đổi file .LEX

File .LEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *