LHR File

? Cách mở file .LHR? Những phần mềm mở file .LHR và sửa file lỗi. Convert Binary LHR file sang định dạng khác.

.LHR File Extension

   
File name LHR File
File Type Quicken Financial Life for Mac File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .LHR là file gì?

LHR là Data Files - Quicken Financial Life for Mac File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Quicken Life Financial cho Mac, một chương trình quản lý tiền bạc cá nhân mà không bao giờ đạt đến một phiên bản beta ngoài; lưu trữ dữ liệu tài chính cho người sử dụng nhưng lại không tương thích với các phần mềm Quicken Windows hoặc các phiên bản khác của phần mềm Quicken.

What is a LHR file?

Data file created by Quicken Financial Life for Mac, a personal money management program that never reached a version beyond beta; stored financial data for the user but was not compatible with the Quicken Windows software or other versions of the Quicken software.

Cách mở .LHR file

Để mở file .LHR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LHR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LHR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LHR do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken
  • LehrerOffice
  • LehrerOffice

Chuyển đổi file .LHR

File .LHR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *