LHS File

? Cách mở file .LHS? Những phần mềm mở file .LHS và sửa file lỗi. Convert Text LHS file sang định dạng khác.

.LHS File Extension

   
File name LHS File
File Type Literate Haskell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LHS là file gì?

LHS là Developer Files - Literate Haskell Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

mã nguồn của một chương trình viết bằng Haskell, một ngôn ngữ lập trình chức năng, với định dạng chữ; tương tự như một Haskell Script tiêu chuẩn (file .HS), nhưng bao gồm bình luận, mà chỉ có dòng bắt đầu bằng ">" được coi là mã chương trình.

What is a LHS file?

Source code of a program written in Haskell, a functional programming language, with literate formatting; similar to a standard Haskell Script (.HS file), but includes commentary, where only lines starting with ">" are considered to be program code.

Cách mở .LHS file

Để mở file .LHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LHS do người dùng đóng góp.

 • MacVim
 • Hugs
 • Hugs
 • GNU Emacs
 • File Viewer Plus
 • The Haskell Platform
 • The Haskell Platform
 • EclipseFP
 • WinHugs
 • gVim
 • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .LHS

File .LHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *