LIGHTKEYPROJ File

? Cách mở file .LIGHTKEYPROJ? Những phần mềm mở file .LIGHTKEYPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A LIGHTKEYPROJ file sang định dạng khác.

.LIGHTKEYPROJ File Extension

   
File name LIGHTKEYPROJ File
File Type Lightkey Project
Nhà phát triển Monospace
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LIGHTKEYPROJ là file gì?

LIGHTKEYPROJ là Settings Files - Lightkey Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Monospace.

tập tin Một LIGHTKEYPROJ chứa một dự án tạo ra bởi Lightkey, một chương trình chuyên nghiệp dùng để cấu hình và điều khiển DMX-tương thích thiết bị chiếu sáng với nhiều loại hình địa điểm. Nó lưu trữ thông tin dự án, bao gồm thiết bị chiếu sáng và hiển thị ánh sáng cấu hình cho một hiển thị ánh sáng. file LIGHTKEYPROJ là các tập tin làm việc, trong đó có nghĩa là chúng có thể được sửa đổi, lưu, đóng cửa, sau đó mở cửa trở lại để chỉnh sửa thêm.

What is a LIGHTKEYPROJ file?

A LIGHTKEYPROJ file contains a project created by Lightkey, a professional program used to configure and control DMX-compatible lighting fixtures for various types of venues. It stores project information, which includes light fixtures and light shows configured for a lighting display. LIGHTKEYPROJ files are working files, which means they can be modified, saved, closed, then reopened for further editing.

Cách mở .LIGHTKEYPROJ file

Để mở file .LIGHTKEYPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIGHTKEYPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIGHTKEYPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIGHTKEYPROJ do người dùng đóng góp.

  • Monospace Lightkey

Chuyển đổi file .LIGHTKEYPROJ

File .LIGHTKEYPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *