LILOCKED File

? Cách mở file .LILOCKED? Những phần mềm mở file .LILOCKED và sửa file lỗi. Convert N/A LILOCKED file sang định dạng khác.

.LILOCKED File Extension

   
File name LILOCKED File
File Type Lilocked Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LILOCKED là file gì?

LILOCKED là Encoded Files - Lilocked Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .lilocked là một tập tin đã được mã hóa bằng Lilocked (còn gọi là Lilu) ransomware, một loại phần mềm độc hại được sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó được mã hóa nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp.

What is a LILOCKED file?

A file with a .lilocked extension is a file that has been encrypted by Lilocked (also known as Lilu) ransomware, a type of malware utilized by cybercriminals. It is encrypted so it is not possible to open the file by simply changing the file extension.

Cách mở .LILOCKED file

Để mở file .LILOCKED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LILOCKED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LILOCKED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LILOCKED do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LILOCKED

File .LILOCKED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *