LIN File

? Cách mở file .LIN? Những phần mềm mở file .LIN và sửa file lỗi. Convert N/A LIN file sang định dạng khác.

.LIN File Extension

   
File name LIN File
File Type 1AutoCAD Linetype File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LIN là file gì?

LIN là CAD Files - 1AutoCAD Linetype File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

loại đường nét (còn gọi là "linetype" hay "dòng phong cách") mà xác định con đường của một đối tượng vector-based được sử dụng bởi AutoCAD; cửa hàng hình dạng thông tin trong một định dạng dựa trên văn bản.

What is a LIN file?

Line type definition (also called a "linetype" or "line style") that defines the paths of a vector-based object used by AutoCAD; stores shapes information in a text-based format.

Cách mở .LIN file

Để mở file .LIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIN do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Microsoft Office
  • Activstudio
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter

Chuyển đổi file .LIN

File .LIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *