LINK File

? Cách mở file .LINK? Những phần mềm mở file .LINK và sửa file lỗi. Convert N/A LINK file sang định dạng khác.

.LINK File Extension

   
File name LINK File
File Type iPod Link File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (13 Bình chọn)

File .LINK là file gì?

LINK là Misc Files - iPod Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa một liên kết đến tập tin cụ thể hoặc bài hát trên iPod; chuyển hướng đến các tập tin khi được lựa chọn; tương tự như một liên kết trên một trang web; được sử dụng bởi các chương trình khác nhau iPod

What is a LINK file?

Contains a link to specific file or song on an iPod; redirects to the file when selected; similar to a link on a website; used by various iPod programs

Cách mở .LINK file

Để mở file .LINK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LINK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LINK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LINK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Manage PC Shut Down
  • Manage PC Shut Down

Chuyển đổi file .LINK

File .LINK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *