LINQ File

? Cách mở file .LINQ? Những phần mềm mở file .LINQ và sửa file lỗi. Convert Text LINQ file sang định dạng khác.

.LINQ File Extension

   
File name LINQ File
File Type LINQPad Query File
Nhà phát triển Joseph Albahari
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LINQ là file gì?

LINQ là Developer Files - LINQPad Query File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Joseph Albahari.

Một tập tin LINQ là một file văn bản được tạo ra bởi LINQPad, một tiện ích giúp các nhà phát triển thử nghiệm .NET Framework mã bên ngoài của IDE như Microsoft Visual Studio. Nó thường chứa một truy vấn trong LINQ (Language Integrated Query) ngôn ngữ truy vấn mà tương tác truy vấn nguồn dữ liệu, chẳng hạn như SQL, SQLite, Oracle, MySQL, Postgres, hoặc OData. file LINQ cũng có thể lưu trữ một C #, biểu F #, Visual Basic (VB), khối tuyên bố, hoặc chương trình.

What is a LINQ file?

A LINQ file is a text file created by LINQPad, a utility that helps .NET Framework developers test code outside of IDEs like Microsoft Visual Studio. It typically contains a query in the LINQ (Language Integrated Query) query language that interactively queries data sources, such as SQL, SQLite, Oracle, MySQL, Postgres, or OData. LINQ files may also store a C#, F#, Visual Basic (VB) expression, statement block, or program.

Cách mở .LINQ file

Để mở file .LINQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LINQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LINQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LINQ do người dùng đóng góp.

  • LINQPad

Chuyển đổi file .LINQ

File .LINQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *