LINX File

? Cách mở file .LINX? Những phần mềm mở file .LINX và sửa file lỗi. Convert N/A LINX file sang định dạng khác.

.LINX File Extension

   
File name LINX File
File Type iPod Links Folder
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LINX là file gì?

LINX là Misc Files - iPod Links Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các liên kết đến các file hoặc ghi chú trong tài liệu văn bản trên một chiếc iPod; tương tự như một số thư mục trên một trang web; được sử dụng bởi các chương trình khác nhau iPod

What is a LINX file?

Contains links to files or notes within text documents on an iPod; similar to a directory index on a website; used by various iPod programs

Cách mở .LINX file

Để mở file .LINX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LINX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LINX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LINX do người dùng đóng góp.

  • Bridge Base Online
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BBO

Chuyển đổi file .LINX

File .LINX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *