LIS File

? Cách mở file .LIS? Những phần mềm mở file .LIS và sửa file lỗi. Convert Text LIS file sang định dạng khác.

.LIS File Extension

   
File name LIS File
File Type 1SQR Output File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .LIS là file gì?

LIS là Text Files - 1SQR Output File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Báo cáo hoặc sản lượng tập tin được tạo ra bởi một chương trình Query Reporting (sqr) có cấu trúc; sử dụng câu lệnh SQL để chạy các truy vấn trên cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo.

What is a LIS file?

Report or output file generated by a Structured Query Reporting (SQR) program; uses SQL statements to run queries on databases and create reports.

Cách mở .LIS file

Để mở file .LIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Oracle Hyperion SQR Production Reporting
  • Oracle Hyperion SQR Production Reporting
  • SwiftView Viewer
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LIS

File .LIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *