LLD File

? Cách mở file .LLD? Những phần mềm mở file .LLD và sửa file lỗi. Convert N/A LLD file sang định dạng khác.

.LLD File Extension

   
File name LLD File
File Type Logo! Soft Comfort LAD File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .LLD là file gì?

LLD là Page Layout Files - Logo! Soft Comfort LAD File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Siemens.

Tập tin được tạo ra bởi Logo! Mềm Tiện nghi, một ứng dụng tự động hóa sử dụng để tạo các chương trình mạch; chứa một "sơ đồ Ladder (LAD)" mà hiển thị các phần khác nhau của chương trình mạch; bao gồm đầu vào, văn bản phong phú, kết quả đầu ra, timers, bộ đếm, và các chức năng khác.

What is a LLD file?

File created by Logo! Soft Comfort, an automation application used for creating circuit programs; contains a "Ladder diagram (LAD)" that displays the different parts of the circuit program; includes inputs, rich text, outputs, timers, counters, and other functions.

Cách mở .LLD file

Để mở file .LLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LLD do người dùng đóng góp.

  • Siemens Logo! Soft Comfort 7
  • LOGOComfort
  • LOGOComfort
  • WindLGC
  • LogIT Lab
  • LOGOComfort_V3
  • LOGOComfort_V3

Chuyển đổi file .LLD

File .LLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *