LLM File

? Cách mở file .LLM? Những phần mềm mở file .LLM và sửa file lỗi. Convert Binary LLM file sang định dạng khác.

.LLM File Extension

   
File name LLM File
File Type Linden Lab Mesh File
Nhà phát triển Linden Research
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LLM là file gì?

LLM là 3D Image Files - Linden Lab Mesh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Linden Research.

Linden Lab Mesh (LLM) tập tin được sử dụng bởi Second Life, một thế giới thực tế ảo dựa trên mạng; chứa một 3D "lưới" định nghĩa như một tập hợp các đa giác hình thành bề mặt của một avatar; dùng để biểu hiện một avatar 3D và tạo kết cấu bao bì.

What is a LLM file?

Linden Lab Mesh (LLM) file used by Second Life, a network-based virtual reality world; contains a 3D "mesh" definition as a collection of polygons that form the surface of an avatar; used to render a 3D avatar and create texture wrappings.

Cách mở .LLM file

Để mở file .LLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LLM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LLM

File .LLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *