LLX File

? Cách mở file .LLX? Những phần mềm mở file .LLX và sửa file lỗi. Convert N/A LLX file sang định dạng khác.

.LLX File Extension

   
File name LLX File
File Type LabVIEW VI Library Backup File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LLX là file gì?

LLX là Backup Files - LabVIEW VI Library Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Sao lưu các thư viện LabVIEW VI file (.LLB); dùng để thử nghiệm khoa học, đo lường, và các ứng dụng kiểm soát; tạo ra tự động bởi Thư viện Quản lý VI khi một tập tin LLB được xây dựng.

What is a LLX file?

Backup of a LabVIEW VI library (.LLB) file; used for scientific testing, measurement, and control applications; created automatically by the VI Library Manager when an LLB file is built.

Cách mở .LLX file

Để mở file .LLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LLX do người dùng đóng góp.

  • National Instruments LabVIEW
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • LapLink Technical

Chuyển đổi file .LLX

File .LLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *