LMA File

? Cách mở file .LMA? Những phần mềm mở file .LMA và sửa file lỗi. Convert N/A LMA file sang định dạng khác.

.LMA File Extension

   
File name LMA File
File Type Logo! UDF File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .LMA là file gì?

LMA là Page Layout Files - Logo! UDF File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Siemens.

Tập tin được tạo ra bởi Logo! Mềm Tiện nghi, một ứng dụng tự động hóa sử dụng để tạo các chương trình mạch; chứa một "sơ đồ Chức năng khối người dùng định nghĩa (UDF)," nắm giữ tất cả các phần chương trình mạch; bao gồm giờ, văn bản phong phú, quầy, gây nên, và các chức năng khác.

What is a LMA file?

File created by Logo! Soft Comfort, an automation application used for creating circuit programs; contains a "User-defined Function block diagram (UDF)," which holds all of the circuit program parts; includes timers, rich text, counters, triggers, and other functions.

Cách mở .LMA file

Để mở file .LMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMA do người dùng đóng góp.

  • Siemens Logo! Soft Comfort 7

Chuyển đổi file .LMA

File .LMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *