LMC File

? Cách mở file .LMC? Những phần mềm mở file .LMC và sửa file lỗi. Convert N/A LMC file sang định dạng khác.

.LMC File Extension

   
File name LMC File
File Type Mobility Client Configuration File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LMC là file gì?

LMC là Settings Files - Mobility Client Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin một LMC chứa các thiết lập cấu hình được sử dụng bởi Mobility Client, một thành phần của IBM Mobile Connect sử dụng để thiết lập kết nối mạng riêng ảo (VPN). Nó lưu trữ một cấu hình điều khiển như thế nào một Mobility Khách hàng kết nối với mạng. file LMC có thể bao gồm các thiết lập nền tảng độc lập hoặc một cấu hình hoàn chỉnh.

What is a LMC file?

An LMC file contains configuration settings used by Mobility Client, a component of IBM Mobile Connect used to establish virtual private network connections (VPNs). It stores a configuration that controls how a Mobility Client connects to a network. LMC files may consist of platform-independent settings or a complete configuration.

Cách mở .LMC file

Để mở file .LMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMC do người dùng đóng góp.

  • IBM Mobile Connect

Chuyển đổi file .LMC

File .LMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *