LMF File

? Cách mở file .LMF? Những phần mềm mở file .LMF và sửa file lỗi. Convert Text LMF file sang định dạng khác.

.LMF File Extension

   
File name LMF File
File Type Quartus II Library Mapping File
Nhà phát triển Altera
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LMF là file gì?

LMF là Data Files - Quartus II Library Mapping File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Altera.

tập tin một LMF là một tập tin dữ liệu bản đồ được sử dụng bởi Quartus II, một chương trình cho phép các nhà phát triển để phân tích và ngôn ngữ mô tả phần cứng tối ưu hóa (HDL) thiết kế. Nó chứa tên và cổng I / O của chức năng Quartus II logic và các tế bào tương ứng, thành phần, và các module lưu trữ trong các tập tin Quartus II khác rằng các chức năng thay thế khi một tập tin được mở hoặc biên soạn. file LMF phép macrofunctions dành cho gia đình cụ thể trong Quartus II.

What is a LMF file?

An LMF file is a mapping data file used by Quartus II, a program that allows developers to analyze and optimize hardware description language (HDL) designs. It contains the names and I/O ports of Quartus II logic functions and the corresponding cells, components, and modules stored in other Quartus II files that the functions replace when a file is opened or compiled. LMF files enable family-specific macrofunctions in Quartus II.

Cách mở .LMF file

Để mở file .LMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMF do người dùng đóng góp.

  • Altera Quartus II
  • LM
  • LM
  • Language Manager

Chuyển đổi file .LMF

File .LMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *