LOF File

? Cách mở file .LOF? Những phần mềm mở file .LOF và sửa file lỗi. Convert Text LOF file sang định dạng khác.

.LOF File Extension

   
File name LOF File
File Type Audacity File List
Nhà phát triển Audacity
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LOF là file gì?

LOF là Audio Files - Audacity File List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Audacity.

Tập tin được sử dụng bởi Audacity, một biên tập và ghi âm chương trình miễn phí; chứa một danh sách các tập tin được sử dụng để nhập vào một dự án Audacity; tiết kiệm tên tập tin, bù đắp, và thời gian cho mỗi tập tin âm thanh được nhập khẩu; được sử dụng để nhập khẩu âm thanh hàng loạt.

What is a LOF file?

File used by Audacity, a free audio editing and recording program; contains a list of files that are used for importing into an Audacity project; saves the filename, offset, and duration for each audio file to be imported; used for batch audio imports.

Cách mở .LOF file

Để mở file .LOF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOF do người dùng đóng góp.

  • Audacity
  • WinEdt
  • WinEdt
  • LearnWeb.NET

Chuyển đổi file .LOF

File .LOF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *