LOG File

? Cách mở file .LOG? Những phần mềm mở file .LOG và sửa file lỗi. Convert Text LOG file sang định dạng khác.

.LOG File Extension

   
File name LOG File
File Type 1Log File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (233 Bình chọn)

File .LOG là file gì?

LOG là Text Files - 1Log File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một LOG là một khúc gỗ được sử dụng bởi các hệ điều hành khác nhau và các chương trình. Nó thường chứa một bản ghi văn bản đơn giản của các sự kiện nhất định với thời gian của họ. file LOG có thể được tạo ra bởi hệ điều hành để theo dõi các sự kiện hệ thống hoặc bởi một chương trình cài đặt phần mềm vào vị trí danh sách và tên các tập tin cài đặt.

What is a LOG file?

A LOG file is a log used by various operating systems and programs. It typically contains a plain text log of certain events with their timestamps. LOG files may be created by the operating system to keep track of system events or by a software installation program to list location and names of installed files.

Cách mở .LOG file

Để mở file .LOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOG do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • PSPad
  • PSPad

Chuyển đổi file .LOG

File .LOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *