LOG1 File

? Cách mở file .LOG1? Những phần mềm mở file .LOG1 và sửa file lỗi. Convert Binary LOG1 file sang định dạng khác.

.LOG1 File Extension

   
File name LOG1 File
File Type Windows Registry Hive Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .LOG1 là file gì?

LOG1 là System Files - Windows Registry Hive Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được sử dụng bởi Windows registry; chứa một dấu vết của những thay đổi đã được thực hiện để đăng ký của người dùng theo thời gian; thường được tìm thấy trong thư mục của người dùng hoặc theo% SystemRoot% System32 config thư mục trong Windows; lưu trong một định dạng nhị phân và như là một tập tin ẩn trong Windows.

What is a LOG1 file?

Log file used by the Windows registry; contains a trace of changes that have been made to the user's registry over time; typically found in the user's directory or under the %SystemRoot%System32config directory in Windows; saved in a binary format and as a hidden file in Windows.

Cách mở .LOG1 file

Để mở file .LOG1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOG1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOG1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOG1 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Registry
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Jw_cad
  • Jw_cad

Chuyển đổi file .LOG1

File .LOG1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *