LOGIC File

? Cách mở file .LOGIC? Những phần mềm mở file .LOGIC và sửa file lỗi. Convert N/A LOGIC file sang định dạng khác.

.LOGIC File Extension

   
File name LOGIC File
File Type Logic Pro Project File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .LOGIC là file gì?

LOGIC là Audio Files - Logic Pro Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

dự án âm thanh được tạo ra bởi Pro kỹ thuật số máy trạm âm thanh phần mềm Logic (DAW); cửa hàng nhiều track âm thanh trên timeline và có thể bao gồm âm thanh ghi, dữ liệu âm thanh nhập khẩu, và vòng; cũng có thể bao gồm chuyển tiếp, hiệu ứng, và chỉnh sửa âm thanh khác; không chứa các dữ liệu âm thanh thực tế, nhưng thay vì các cửa hàng tham chiếu đến tập tin âm thanh.

What is a LOGIC file?

Audio project created by Logic Pro digital audio workstation (DAW) software; stores multiple audio tracks on a timeline and can include recorded sounds, imported audio data, and loops; may also include transitions, effects, and other audio edits; doesn't contain the actual audio data, but rather stores references to audio files.

Cách mở .LOGIC file

Để mở file .LOGIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOGIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOGIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOGIC do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LOGIC

File .LOGIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *