LOGICLY File

? Cách mở file .LOGICLY? Những phần mềm mở file .LOGICLY và sửa file lỗi. Convert N/A LOGICLY file sang định dạng khác.

.LOGICLY File Extension

   
File name LOGICLY File
File Type Logicly Circuit File
Nhà phát triển Bowler Hat
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .LOGICLY là file gì?

LOGICLY là CAD Files - Logicly Circuit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bowler Hat.

tập tin Một LOGICLY là một mạch tạo ra bởi Logicly, một chương trình cho phép bạn thiết kế mạch và học hỏi các cổng logic. Nó chứa một bố cục mạch, trong đó bao gồm cửa, flip-flops, đầu vào và đầu ra điều khiển, và các thành phần mạch khác. file LOGICLY cũng tương tự như hồ sơ dự án vì họ cho phép bạn để đóng tập tin sau đó mở lại để chỉnh sửa tại một thời điểm sau đó.

What is a LOGICLY file?

A LOGICLY file is a circuit created by Logicly, a program that allows you to design circuits and learn logic gates. It contains a circuit layout, which includes gates, flip-flops, input and output controls, and other circuit components. LOGICLY files are similar to project files because they allow you to close the file then reopen for editing at a later time.

Cách mở .LOGICLY file

Để mở file .LOGICLY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOGICLY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOGICLY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOGICLY do người dùng đóng góp.

  • Bowler Hat Logicly

Chuyển đổi file .LOGICLY

File .LOGICLY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *