LOGICX File

? Cách mở file .LOGICX? Những phần mềm mở file .LOGICX và sửa file lỗi. Convert N/A LOGICX file sang định dạng khác.

.LOGICX File Extension

   
File name LOGICX File
File Type Logic Pro Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .LOGICX là file gì?

LOGICX là Audio Files - Logic Pro Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

gói dự án âm thanh được tạo ra bởi Pro kỹ thuật số máy trạm âm thanh phần mềm Logic (DAW); chứa âm thanh trên timeline, trong đó bao gồm dữ liệu nhập âm thanh, âm thanh được ghi lại, và vòng; cũng lưu chỉnh sửa âm thanh như chuyển cảnh và hiệu ứng.

What is a LOGICX file?

Audio project package created by Logic Pro digital audio workstation (DAW) software; contains audio tracks on a timeline, which includes imported audio data, recorded sounds, and loops; also stores audio edits such as transitions and effects.

Cách mở .LOGICX file

Để mở file .LOGICX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOGICX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOGICX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOGICX do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X

Chuyển đổi file .LOGICX

File .LOGICX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *