LOGONVISTA File

? Cách mở file .LOGONVISTA? Những phần mềm mở file .LOGONVISTA và sửa file lỗi. Convert N/A LOGONVISTA file sang định dạng khác.

.LOGONVISTA File Extension

   
File name LOGONVISTA File
File Type LogonStudio Windows Vista Logon Screen
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LOGONVISTA là file gì?

LOGONVISTA là Misc Files - LogonStudio Windows Vista Logon Screen, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stardock.

màn hình đăng nhập tùy chỉnh có thể được nạp bởi LogonStudio, một chương trình để tùy biến màn hình đăng nhập Windows; có thể được sử dụng để thay đổi cách Windows Vista màn hình logon vẻ.

What is a LOGONVISTA file?

Custom logon screen that can be loaded by LogonStudio, a program for customizing the Windows logon screen; may be used to change the way the Windows Vista logon screen looks.

Cách mở .LOGONVISTA file

Để mở file .LOGONVISTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOGONVISTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOGONVISTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOGONVISTA do người dùng đóng góp.

  • Stardock LogonStudio

Chuyển đổi file .LOGONVISTA

File .LOGONVISTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *