LOGONXP File

? Cách mở file .LOGONXP? Những phần mềm mở file .LOGONXP và sửa file lỗi. Convert N/A LOGONXP file sang định dạng khác.

.LOGONXP File Extension

   
File name LOGONXP File
File Type LogonStudio Windows XP Logon Screen
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .LOGONXP là file gì?

LOGONXP là Misc Files - LogonStudio Windows XP Logon Screen, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stardock.

định dạng màn hình tùy chỉnh đăng nhập sử dụng bởi LogonStudio, một chương trình để tùy biến màn hình đăng nhập Windows; có thể bao gồm hình nền, cũng như chữ tùy chỉnh và các nút có thể được áp dụng cho màn hình đăng nhập Windows XP.

What is a LOGONXP file?

Custom logon screen format used by LogonStudio, a program for customizing the Windows logon screen; may include a background image, as well as custom lettering and buttons that can be applied to the Windows XP logon screen.

Cách mở .LOGONXP file

Để mở file .LOGONXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOGONXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOGONXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOGONXP do người dùng đóng góp.

  • Stardock LogonStudio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .LOGONXP

File .LOGONXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *