LPDB File

? Cách mở file .LPDB? Những phần mềm mở file .LPDB và sửa file lỗi. Convert Binary LPDB file sang định dạng khác.

.LPDB File Extension

   
File name LPDB File
File Type Librarian Pro Database File
Nhà phát triển Koingo Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LPDB là file gì?

LPDB là Data Files - Librarian Pro Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Koingo Software.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Librarian Pro, một chương trình được sử dụng để tổ chức thư viện cá nhân của những cuốn sách, phần mềm, âm nhạc và phim ảnh; chứa thông tin mô tả về từng hạng mục, chẳng hạn như tiêu đề, thể loại, tác giả hoặc nghệ sĩ, và một đánh giá cá nhân; sử dụng để lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu cá nhân của người dùng.

What is a LPDB file?

Data file created by Librarian Pro, a program used for organizing personal libraries of books, software, music, and movies; contains descriptive information about each item, such as the title, genre, author or artist, and a personal rating; used for storing and updating a user's personal database.

Cách mở .LPDB file

Để mở file .LPDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPDB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LPDB

File .LPDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *