LPK File

? Cách mở file .LPK? Những phần mềm mở file .LPK và sửa file lỗi. Convert Binary LPK file sang định dạng khác.

.LPK File Extension

   
File name LPK File
File Type 1Tecplot Layout Package
Nhà phát triển Tecplot
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LPK là file gì?

LPK là Data Files - 1Tecplot Layout Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tecplot.

gói Visualization tạo ra bởi Tecplot, một ứng dụng trực quan khoa học; tiết kiệm một cách bố trí cốt truyện (file .LAY) cũng như các dữ liệu cần thiết để tạo ra các visualization; hữu ích cho danh mục hình ảnh hoặc làm tài liệu lớn.

What is a LPK file?

Visualization package created by Tecplot, a scientific visualization application; saves a plot layout (.LAY file) as well as the data required to generate the visualizations; useful for cataloging images or making large documents.

Cách mở .LPK file

Để mở file .LPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPK do người dùng đóng góp.

  • Tecplot 360
  • ArcGIS
  • ArcGIS
  • Lazarus IDE
  • Media Player Classic
  • Lazarus 1.2RC2
  • Lazarus 1.2RC2

Chuyển đổi file .LPK

File .LPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *