LQT File

? Cách mở file .LQT? Những phần mềm mở file .LQT và sửa file lỗi. Convert N/A LQT file sang định dạng khác.

.LQT File Extension

   
File name LQT File
File Type Liquid Audio File
Nhà phát triển Liquid Digital Media
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LQT là file gì?

LQT là Audio Files - Liquid Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Liquid Digital Media.

tập tin nhạc được lưu trong định dạng Liquid Audio bảo vệ bản quyền độc quyền; chỉ có thể được mở ra và chơi với Liquid Audio Player và RealPlayer trên các máy tính được ủy quyền.

What is a LQT file?

Music file saved in the proprietary copy-protected Liquid Audio format; can only be opened and played with Liquid Audio Player and RealPlayer on authorized computers.

Cách mở .LQT file

Để mở file .LQT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LQT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LQT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LQT do người dùng đóng góp.

  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealNetworks RealJukebox
  • RealNetworks RealJukebox
  • RealPlayer (
  • RealPlayer
  • Liquid Player
  • Liquid Player

Chuyển đổi file .LQT

File .LQT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *