LRX File

? Cách mở file .LRX? Những phần mềm mở file .LRX và sửa file lỗi. Convert N/A LRX file sang định dạng khác.

.LRX File Extension

   
File name LRX File
File Type Sony Portable Reader File
Nhà phát triển Sony
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LRX là file gì?

LRX là eBook Files - Sony Portable Reader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

Tập tin được sử dụng bởi Sony xách tay Reader, một thiết bị di động cho phép người dùng đọc sách điện tử; chứa dữ liệu cho một Sony "băng thông rộng eBook" (BBeB), chẳng hạn như hình ảnh, văn bản và dữ liệu pagination; lưu trong một tập tin nhị phân được mã hóa trong đó bao gồm một tiêu đề, một số quy định của các đối tượng, và một chỉ số đối tượng.

What is a LRX file?

File used by the Sony Portable Reader, a mobile device that allows users to read eBooks; contains data for a Sony "BroadBand eBook" (BBeB), such as the images, text, and pagination data; saved in an encrypted binary file that includes a header, a specified number of objects, and an object index.

Cách mở .LRX file

Để mở file .LRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRX do người dùng đóng góp.

  • Reader Library
  • calibre - E-book management
  • calibre - E-book management
  • eBook Library
  • CONNECT Reader
  • e-Book Reader Software
  • e-Book Reader Software

Chuyển đổi file .LRX

File .LRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *