LSL File

? Cách mở file .LSL? Những phần mềm mở file .LSL và sửa file lỗi. Convert N/A LSL file sang định dạng khác.

.LSL File Extension

   
File name LSL File
File Type LightScribe Label
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LSL là file gì?

LSL là Data Files - LightScribe Label, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

thiết kế nhãn đĩa tạo ra với LightScribe Template Labeler, một chương trình thiết kế nhãn đĩa được phát triển bởi Hewlett-Packard; chứa văn bản và / hoặc hình ảnh có thể được đốt cháy vào phía trên cùng của một đĩa CD hoặc DVD sử dụng một ổ ghi đĩa LightScribe.

What is a LSL file?

Disc label design created with LightScribe Template Labeler, a disc label design program developed by Hewlett-Packard; contains text and/or images that can be burned into the top of a CD or DVD using a LightScribe disc burner.

Cách mở .LSL file

Để mở file .LSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSL do người dùng đóng góp.

  • LiveNote
  • Crystal Reports
  • Crystal Reports
  • Paradox
  • Media Player Classic
  • Liquid Player
  • Liquid Player

Chuyển đổi file .LSL

File .LSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *