LSN File

? Cách mở file .LSN? Những phần mềm mở file .LSN và sửa file lỗi. Convert N/A LSN file sang định dạng khác.

.LSN File Extension

   
File name LSN File
File Type Finale Lesson File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LSN là file gì?

LSN là Misc Files - Finale Lesson File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

File bài học âm nhạc được tạo ra bởi ký hiệu âm nhạc Finale và phần mềm phát lại; nhạc các cửa hàng tờ và thông tin khác có thể được sử dụng để luyện tập piano hoặc các công cụ khác.

What is a LSN file?

Music lesson file created by Finale music notation and playback software; stores sheet music and other information that can be used for practicing piano or other instruments.

Cách mở .LSN file

Để mở file .LSN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSN do người dùng đóng góp.

  • Finale
  • Garritan Ambiance Installer
  • Garritan Ambiance Installer
  • Finale Allegro
  • Finale PrintMusicR
  • Finale NotePad
  • Finale NotePad

Chuyển đổi file .LSN

File .LSN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *