LSO File

? Cách mở file .LSO? Những phần mềm mở file .LSO và sửa file lỗi. Convert N/A LSO file sang định dạng khác.

.LSO File Extension

   
File name LSO File
File Type Logic Audio Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LSO là file gì?

LSO là Audio Files - Logic Audio Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Bài hát hoặc dự án âm thanh khác tạo ra với phần mềm sản xuất âm thanh Apple Logic; chứa các tùy chọn theo dõi, công cụ phần mềm, hiệu ứng âm thanh, dữ liệu MIDI, và tham chiếu đến tập tin âm thanh được sử dụng bởi dự án.

What is a LSO file?

Song or other audio project created with Apple Logic audio production software; contains track settings, software instruments, audio effects, MIDI data, and references to audio files used by the project.

Cách mở .LSO file

Để mở file .LSO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSO do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Logic Fun
  • Logic Platinum
  • Logic Hit Kit
  • Logic Hit Kit

Chuyển đổi file .LSO

File .LSO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *