LWX File

? Cách mở file .LWX? Những phần mềm mở file .LWX và sửa file lỗi. Convert N/A LWX file sang định dạng khác.

.LWX File Extension

   
File name LWX File
File Type Lightwright Database File
Nhà phát triển John McKernon Software
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .LWX là file gì?

LWX là Database Files - Lightwright Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi John McKernon Software.

tập tin một LWX là một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Lightwright, một bảng ánh sáng và cơ sở dữ liệu ứng dụng sân khấu. Nó chứa dữ liệu đơn vị chiếu sáng, chẳng hạn như các loại đơn vị, mục đích, vị trí, màu sắc, kênh, mờ, và mạch.

What is a LWX file?

An LWX file is a database created by Lightwright, a theatrical lighting spreadsheet and database application. It contains lighting unit data, such as the unit type, purpose, location, color, channel, dimmer, and circuit.

Cách mở .LWX file

Để mở file .LWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWX do người dùng đóng góp.

  • Lightwright
  • DVR Control Panel
  • DVR Control Panel

Chuyển đổi file .LWX

File .LWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *