LX01 File

? Cách mở file .LX01? Những phần mềm mở file .LX01 và sửa file lỗi. Convert Binary LX01 file sang định dạng khác.

.LX01 File Extension

   
File name LX01 File
File Type EnCase Logical Evidence File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LX01 là file gì?

LX01 là Disk Image Files - EnCase Logical Evidence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

tập tin bằng chứng logic được tạo ra bởi phần mềm bọc pháp y; chứa nhiều file sao chép từ một bằng chứng bọc (.EX01) mua lại tập tin, xem trước, hoặc điện thoại thông minh; dùng để lưu trữ bằng chứng đáng chú ý vì lý do pháp lý.

What is a LX01 file?

Logical evidence file created by EnCase forensics software; contains multiple files copied from an EnCase evidence (.EX01) file, preview, or smartphone acquisitions; used to store noteworthy evidence for forensic reasons.

Cách mở .LX01 file

Để mở file .LX01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LX01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LX01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LX01 do người dùng đóng góp.

  • GetData Mount Image Pro
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic Imager

Chuyển đổi file .LX01

File .LX01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *