LXA File

? Cách mở file .LXA? Những phần mềm mở file .LXA và sửa file lỗi. Convert N/A LXA file sang định dạng khác.

.LXA File Extension

   
File name LXA File
File Type Microsoft Speech Lexicon File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .LXA là file gì?

LXA là Misc Files - Microsoft Speech Lexicon File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa từ vựng dữ liệu sử dụng cho các chức năng bài phát biểu trong Microsoft Office; nhiều file LXA được cài đặt với Office và có tên tập tin tương tự như "lsr1033.lxa;" chúng được lưu trữ trong thư mục Program Files Common Files SpeechEngines Microsoft Lexicon.

What is a LXA file?

Contains lexicon data used for speech functions within Microsoft Office; multiple LXA files are installed with Office and have filenames similar to "lsr1033.lxa;" they are stored in the Program FilesCommon FilesSpeechEnginesMicrosoftLexicon directory.

Cách mở .LXA file

Để mở file .LXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXA do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LXA

File .LXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *