LXCP File

LXCP là Settings Files - LCARS x32 Color Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi LCARS x32.

.LXCP File Extension

   
File name LXCP File
File Type LCARS x32 Color Profile
Nhà phát triển LCARS x32
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LXCP là file gì?

LXCP là Settings Files - LCARS x32 Color Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi LCARS x32.

Nộp được sử dụng bởi LCARS x32, một tương lai Star Trek-looking thay thế cho Windows Desktop; sử dụng văn bản đơn giản định dạng và lưu một danh sách màu sắc trong định dạng hex (ví dụ # ffffff cho trắng); sử dụng cho phong cách các nút và các mặt hàng khác giao diện với màu sắc tùy chỉnh.

What is a LXCP file?

File used by LCARS x32, a futuristic Star Trek-looking replacement for the Windows Desktop; uses plain text formatting and saves a list of colors in the hex format (e.g., #ffffff for white); used for styling the buttons and other interface items with custom colors.

Phần mềm mở file .LXCP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXCP do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LXCP

           

File .LXCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *