LXCP File

? Cách mở file .LXCP? Những phần mềm mở file .LXCP và sửa file lỗi. Convert Text LXCP file sang định dạng khác.

.LXCP File Extension

   
File name LXCP File
File Type LCARS x32 Color Profile
Nhà phát triển LCARS x32
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LXCP là file gì?

LXCP là Settings Files - LCARS x32 Color Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi LCARS x32.

Nộp được sử dụng bởi LCARS x32, một tương lai Star Trek-looking thay thế cho Windows Desktop; sử dụng văn bản đơn giản định dạng và lưu một danh sách màu sắc trong định dạng hex (ví dụ # ffffff cho trắng); sử dụng cho phong cách các nút và các mặt hàng khác giao diện với màu sắc tùy chỉnh.

What is a LXCP file?

File used by LCARS x32, a futuristic Star Trek-looking replacement for the Windows Desktop; uses plain text formatting and saves a list of colors in the hex format (e.g., #ffffff for white); used for styling the buttons and other interface items with custom colors.

Cách mở .LXCP file

Để mở file .LXCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXCP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LXCP

File .LXCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *