LXF File

? Cách mở file .LXF? Những phần mềm mở file .LXF và sửa file lỗi. Convert Zip LXF file sang định dạng khác.

.LXF File Extension

   
File name LXF File
File Type 1LEGO Digital Designer Model File
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (77 Bình chọn)

File .LXF là file gì?

LXF là 3D Image Files - 1LEGO Digital Designer Model File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi The LEGO Group.

mô hình ba chiều được tạo ra bởi LEGO Digital Designer (LDD), một chương trình được sử dụng để xây dựng thiết kế LEGO ảo; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa hai tập tin: IMAGE100.PNG (một PNG thiết kế preview) và IMAGE100.LXFML (thiết kế .LXFML quy định tại XML).

What is a LXF file?

Three-dimensional model created by LEGO Digital Designer (LDD), a program used for constructing virtual LEGO designs; saved in a compressed .ZIP format and contains two files: IMAGE100.PNG (a .PNG design preview) and IMAGE100.LXFML (the .LXFML design specified in XML).

Cách mở .LXF file

Để mở file .LXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXF do người dùng đóng góp.

  • BricksViewer
  • LEGO Digital Designer
  • LEGO Digital Designer
  • LEGO Digital Designer
  • FanSelector
  • Splash Entry Editor
  • Splash Entry Editor

Chuyển đổi file .LXF

File .LXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *