LXK File

? Cách mở file .LXK? Những phần mềm mở file .LXK và sửa file lỗi. Convert XML LXK file sang định dạng khác.

.LXK File Extension

   
File name LXK File
File Type Lexicon Link-up File
Nhà phát triển Corpus Gesproken Nederlands
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .LXK là file gì?

LXK là Data Files - Lexicon Link-up File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Corpus Gesproken Nederlands.

Một file LXK là một file văn bản được sử dụng bởi COREX, một chương trình dùng để nghe các file ngôn luận và xem chú thích của ngôn ngữ Hà Lan. Nó bao gồm một đại diện tự thời gian của chú thích được thực hiện trong giai đoạn link-up từ vựng. file LXK được lưu trong định dạng XML.

What is a LXK file?

An LXK file is a text file used by COREX, a program used to listen to speech files and view annotations of the Dutch language. It contains a chronological representation of annotations made during the lexicon link-up phase. LXK files are saved in the XML format.

Cách mở .LXK file

Để mở file .LXK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXK do người dùng đóng góp.

  • COREX

Chuyển đổi file .LXK

File .LXK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *