LXO File

? Cách mở file .LXO? Những phần mềm mở file .LXO và sửa file lỗi. Convert N/A LXO file sang định dạng khác.

.LXO File Extension

   
File name LXO File
File Type Luxology modo 3D Image
Nhà phát triển Luxology
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (30 Bình chọn)

File .LXO là file gì?

LXO là 3D Image Files - Luxology modo 3D Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Luxology.

hình ảnh 3D được tạo ra bởi Luxology modo, một mô hình 3D, hoạt hình, và chương trình vẽ; sử dụng để lưu trữ 3D cảnh được tạo ra trong phần mềm; có thể được sử dụng để render hình ảnh độ phân giải cao và hình ảnh động trên một máy tính đơn lẻ hoặc trên một mạng lưới các máy tính.

What is a LXO file?

3D image created by Luxology modo, a 3D modeling, animation, and rendering program; used for storing 3D scenes generated in the software; can be used for rendering high resolution images and animations on a single computer or on a network of computers.

Cách mở .LXO file

Để mở file .LXO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXO do người dùng đóng góp.

  • MicroMouse AccuTrans 3D
  • Foundry Modo
  • Foundry Modo
  • Unity Technologies Unity

Chuyển đổi file .LXO

File .LXO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *