LXSOPT File

? Cách mở file .LXSOPT? Những phần mềm mở file .LXSOPT và sửa file lỗi. Convert Text LXSOPT file sang định dạng khác.

.LXSOPT File Extension

   
File name LXSOPT File
File Type Liquid XML Studio Project Options File
Nhà phát triển Liquid Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LXSOPT là file gì?

LXSOPT là Settings Files - Liquid XML Studio Project Options File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Liquid Technologies.

Nộp được tạo ra bởi Liquid XML Studio, một môi trường phát triển XML; lưu sử dụng XML định dạng và chứa dữ liệu bổ sung cho một dự án .LXSPROJ, chẳng hạn như danh sách các tập tin đã được mở lần cuối cùng dự án đã được mở ra.

What is a LXSOPT file?

File created by Liquid XML Studio, an XML development environment; saved using XML formatting and contains complementary data for an .LXSPROJ project, such as the list of files that were open the last time the project was opened.

Cách mở .LXSOPT file

Để mở file .LXSOPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXSOPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXSOPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXSOPT do người dùng đóng góp.

  • Liquid Technologies Liquid XML Studio

Chuyển đổi file .LXSOPT

File .LXSOPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *