LZM File

? Cách mở file .LZM? Những phần mềm mở file .LZM và sửa file lỗi. Convert N/A LZM file sang định dạng khác.

.LZM File Extension

   
File name LZM File
File Type Slax Module
Nhà phát triển Slax
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LZM là file gì?

LZM là Compressed Files - Slax Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Slax.

Nén mô-đun hoặc tập tin gói có thể chứa nhiều file; được sử dụng bởi SLAX, một hệ điều hành nhỏ và nhanh chóng Linux; thường được sử dụng cho các gói cài đặt chương trình.

What is a LZM file?

Compressed module or package file that may contain multiple files; used by Slax, a small and fast Linux operating system; often used for program installation packages.

Cách mở .LZM file

Để mở file .LZM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LZM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LZM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LZM do người dùng đóng góp.

  • Slax
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MySLAX Modulator
  • Navigation Simulator

Chuyển đổi file .LZM

File .LZM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *