M2 File

? Cách mở file .M2? Những phần mềm mở file .M2 và sửa file lỗi. Convert N/A M2 file sang định dạng khác.

.M2 File Extension

   
File name M2 File
File Type 1World or Warcraft Model Object
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .M2 là file gì?

M2 là Game Files - 1World or Warcraft Model Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

định dạng mô hình 3D được sử dụng bởi World of Warcraft, một cuộc phiêu lưu trò chơi trực tuyến nhiều người; mô tả các đỉnh, khuôn mặt, kết cấu, vật liệu, và khả năng hình ảnh động của một mô hình duy nhất; sử dụng cho người chơi, sinh vật, và doodads (vật trang trí) trong trò chơi.

What is a M2 file?

3D model format used by World of Warcraft, an online multiplayer adventure game; describes the vertices, faces, textures, materials, and animation capabilities of a single model; used for players, creatures, and doodads (decoration objects) within the game.

Cách mở .M2 file

Để mở file .M2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M2 do người dùng đóng góp.

  • Blizzard World of Warcraft
  • Embird
  • Embird
  • Media Player Classic
  • CAMWARE FM

Chuyển đổi file .M2

File .M2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *