M21 File

? Cách mở file .M21? Những phần mềm mở file .M21 và sửa file lỗi. Convert N/A M21 file sang định dạng khác.

.M21 File Extension

   
File name M21 File
File Type 1AXMEDIS MPEG-21 File
Nhà phát triển AXMEDIS
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .M21 là file gì?

M21 là Video Files - 1AXMEDIS MPEG-21 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AXMEDIS.

tập tin phương tiện truyền thông tạo ra với AXMEDIS biên tập viên; lưu trong một định dạng phân phối nội dung đóng gói và có thể chứa nhiều loại phương tiện truyền thông; cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu mô tả, và các thông tin DRM bảo vệ bản quyền.

What is a M21 file?

Media file created with the AXMEDIS Editor; saved in a packaged content distribution format and may contain multiple types of media; may also include descriptive metadata, and DRM copy-protection information.

Cách mở .M21 file

Để mở file .M21 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M21 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M21

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M21 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MIKE Zero
  • MIKE Zero
  • QuickTime

Chuyển đổi file .M21

File .M21 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *