M2S File

? Cách mở file .M2S? Những phần mềm mở file .M2S và sửa file lỗi. Convert N/A M2S file sang định dạng khác.

.M2S File Extension

   
File name M2S File
File Type Maxthon 2 Browser Skin File
Nhà phát triển Maxthon
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .M2S là file gì?

M2S là Settings Files - Maxthon 2 Browser Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Maxthon.

Chủ đề hoặc da cho trình duyệt Maxthon 2 Web; sử dụng để tùy biến giao diện và cảm nhận của giao diện trình duyệt Maxthon; bao gồm các thiết lập mặc định cho da và tài liệu tham khảo để hình ảnh được sử dụng bởi da.

What is a M2S file?

Theme or skin for the Maxthon 2 Web browser; used to customize the look and feel of the Maxthon browser interface; includes the default settings for the skin and references to images used by the skin.

Cách mở .M2S file

Để mở file .M2S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M2S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M2S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M2S do người dùng đóng góp.

  • Maxthon
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Mouse Recorder Pro
  • Maxthon
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .M2S

File .M2S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *