M3 File

? Cách mở file .M3? Những phần mềm mở file .M3 và sửa file lỗi. Convert Binary M3 file sang định dạng khác.

.M3 File Extension

   
File name M3 File
File Type Blizzard MDX3 Model File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .M3 là file gì?

M3 là 3D Image Files - Blizzard MDX3 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

mô hình 3D được sử dụng bởi StarCraft II: Wings of Liberty, một khoa học viễn tưởng thời gian thực trò chơi chiến lược; tạo ra trong định dạng MDX3 Blizzard, đó là sự kế thừa cho các định dạng tập tin .MDX sử dụng trong Warcraft 3 và định dạng .M2 sử dụng trong World of Warcraft; sử dụng để lưu trữ các mô hình cho các đơn vị trò chơi và các cấu trúc cho Protoss, Terran, và chủng tộc Zerg; cũng sử dụng cho các đối tượng trò chơi khác.

What is a M3 file?

3D model used by StarCraft II: Wings of Liberty, a sci-fi real-time strategy game; created in Blizzard's MDX3 format, which is the successor to the .MDX file format used in Warcraft 3 and the .M2 format used in World of Warcraft; used for storing models for game units and structures for the Protoss, Terran, and Zerg races; also used for other game objects.

Cách mở .M3 file

Để mở file .M3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M3 do người dùng đóng góp.

  • m3_Viewer
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • Autodesk 3ds Max with M3 Import plugin
  • DRAWEditor
  • WingsXP Application
  • WingsXP Application

Chuyển đổi file .M3

File .M3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *