M3D File

? Cách mở file .M3D? Những phần mềm mở file .M3D và sửa file lỗi. Convert N/A M3D file sang định dạng khác.

.M3D File Extension

   
File name M3D File
File Type 13D Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (30 Bình chọn)

File .M3D là file gì?

M3D là 3D Image Files - 13D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin dữ liệu mà các cửa hàng mô hình ba chiều; chứa 3D đối tượng, chẳng hạn như nhân vật, các tòa nhà, cảnh quan, và các đối tượng khác được sử dụng trong trò chơi.

What is a M3D file?

Game data file that stores three-dimensional models; contains 3D objects, such as characters, buildings, scenery, and other objects that are used within the game.

Cách mở .M3D file

Để mở file .M3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M3D do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: Vice City
  • Aurora 3D Text & Logo Maker
  • Aurora 3D Text & Logo Maker
  • CorelDRAW
  • 3D Mol Viewer for Vector NTI
  • KOMPAS
  • KOMPAS

Chuyển đổi file .M3D

File .M3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *