M3G File

? Cách mở file .M3G? Những phần mềm mở file .M3G và sửa file lỗi. Convert N/A M3G file sang định dạng khác.

.M3G File Extension

   
File name M3G File
File Type Mobile 3D Graphics Program
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (14 Bình chọn)

File .M3G là file gì?

M3G là Executable Files - Mobile 3D Graphics Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nokia.

Screen saver hoặc 3D trò chơi được lưu trong định dạng Mobile 3D Graphics (M3G); được sử dụng bởi Nokia Series 40 điện thoại di động và điện thoại Nokia khác mà không sử dụng hệ điều hành Symbian; định dạng M3G tương thích với các nền tảng Java điện thoại di động và OpenGL ES.

What is a M3G file?

Screen saver or 3D game saved in the Mobile 3D Graphics (M3G) format; used by Nokia Series 40 cell phones and other Nokia phones that do not use the Symbian OS; the M3G format is compatible with the mobile Java platform and OpenGL ES.

Cách mở .M3G file

Để mở file .M3G click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M3G bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M3G

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M3G do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max with M3G Exporter plugin

Chuyển đổi file .M3G

File .M3G có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *