M3P File

? Cách mở file .M3P? Những phần mềm mở file .M3P và sửa file lỗi. Convert N/A M3P file sang định dạng khác.

.M3P File Extension

   
File name M3P File
File Type Mach3 Plugin File
Nhà phát triển Newfangled Solutions
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .M3P là file gì?

M3P là Plugin Files - Mach3 Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Newfangled Solutions.

tập tin một M3P là một file plugin cài đặt sử dụng bởi Mach3, một chương trình máy tính điều khiển số (CNC) cho Windows. Nó được sử dụng để đặt một tập tin DLL trong "Plugins" thư mục của thư mục cài đặt Mach3, có thêm chức năng bổ sung của các ứng dụng Mach3, chẳng hạn như cho phép một thiết bị Android để điều khiển Mach3 hoặc cho phép một người sử dụng để kiểm soát một nhà máy với Xbox 360 bộ điều khiển.

What is a M3P file?

An M3P file is a plugin installer file used by Mach3, a computer numerical control (CNC) program for Windows. It is used to place a .DLL file in the "Plugins" folder of the Mach3 installation directory, which adds additional functionality of the Mach3 application, such as allowing an Android device to control Mach3 or enabling a user to control a mill with an Xbox 360 controller.

Cách mở .M3P file

Để mở file .M3P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M3P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M3P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M3P do người dùng đóng góp.

  • Newfangled Solutions Mach3

Chuyển đổi file .M3P

File .M3P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *