M3U8 File

? Cách mở file .M3U8? Những phần mềm mở file .M3U8 và sửa file lỗi. Convert Text M3U8 file sang định dạng khác.

.M3U8 File Extension

   
File name M3U8 File
File Type UTF-8 M3U Playlist File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (154 Bình chọn)

File .M3U8 là file gì?

M3U8 là Audio Files - UTF-8 M3U Playlist File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin M3U8 là một tập tin playlist được sử dụng bởi các chương trình phát lại video âm thanh khác nhau và. Nó bao gồm một đường dẫn hoặc URL vào một tập tin phương tiện truyền thông hoặc thư mục của các tập tin media, cùng với thông tin về danh sách nhạc. file M3U8 sử dụng cùng định dạng như file M3U, trừ các văn bản được lưu trữ trong các tập tin sử dụng UTF-8 mã hóa ký tự.

What is a M3U8 file?

An M3U8 file is a playlist file used by various audio and video playback programs. It contains a path or URL to a media file or folder of media files, along with information about the playlist. M3U8 files use the same formatting as .M3U files, except the text stored in the files uses UTF-8 character encoding.

Cách mở .M3U8 file

Để mở file .M3U8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M3U8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M3U8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M3U8 do người dùng đóng góp.

 • XMMS
 • Nullsoft Winamp
 • Nullsoft Winamp
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • Apple iTunes
 • RealNetworks RealPlayer Cloud
 • RealNetworks RealPlayer Cloud
 • VideoLAN VLC media player
 • Foobar2000
 • Songbird
 • CocoModX

Chuyển đổi file .M3U8

File .M3U8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *