MA File

? Cách mở file .MA? Những phần mềm mở file .MA và sửa file lỗi. Convert Text MA file sang định dạng khác.

.MA File Extension

   
File name MA File
File Type Maya Project File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (108 Bình chọn)

File .MA là file gì?

MA là 3D Image Files - Maya Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Một tập tin MA là một dự án tạo ra với Maya, một người mẫu và hình ảnh động chương trình 3D. Nó chứa thông tin định nghĩa hình học, ánh sáng, hình ảnh động, và tài sản render của một cảnh 3D. file MA được lưu trong một định dạng văn bản ASCII, trong khi nhị phân các file dự án Maya sử dụng phần mở rộng .MB.

What is a MA file?

An MA file is a project created with Maya, a 3D modeling and animation program. It contains information that defines the geometry, lighting, animation, and rendering properties of a 3D scene. MA files are saved in an ASCII text format, while binary Maya project files use the .MB extension.

Cách mở .MA file

Để mở file .MA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MA do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020
  • Mathematica
  • Mathematica
  • Wolfram Mathematica
  • Maya Application
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs

Chuyển đổi file .MA

File .MA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *